Registrere deg som søker på AJHS


1.    Gå til siden for registrering og trykk eller klikk Ny bruker?
2.    I boksen Navn skriver du inn skriver du inn navn på organisasjon eller forening som søker
3.    Kontaktperson er navn på den som er kontakt i organisasjon eller forening som søker
3.    Telefonnummer bør være til kontaktperson
4.    Passord være med en lengde intil 10 tegn og inneholde både bokstaver og tall (A-Å, a-å / 0-9)

* Vises denne stjernen betyr det ay dette felt er obligatorisk og må fylles ut 

Fyll ut resten av skjemaet, og trykk eller klikk på knappen Opprett Bruker.