Registrere deg som søker på AJHS


1.    Gå til siden for registrering og trykk eller klikk Ny bruker?
2.    I boksen Navn skriver du inn skriver du inn navn på organisasjon eller forening som søker
3.    Kontaktperson er navn på den som er kontakt i organisasjon eller forening som søker
3.    Telefonnummer bør være til kontaktperson
4.    Passord bør være til med en lengde over 6 tegn og inneholde både bokstaver og tall (ikke æøå, bindestrek eller andre tegn)

* Alle feltene er obligatoriske og må fylles ut 


Fyll ut resten av skjemaet, og trykk eller klikk på knappen Opprett Bruker.